Real time people search
Şah Xetai hakkında bildiklerimiz

Şah Xetai

İlgili Resim ve Fotoğraflar(4)

 
No data available
 
No data available

Internet'teki İlgili Bağlantılar(4)

Şah İsmayıl Xətai - Vikipediya
Şah İsmayıl Xətai (azərb. شاه اسماعیل; fars. شاه اسماعیل یکم‎), I İsmayıl Səfəvi, Şah İsmayıl Şeyx Heydər oğlu Şeyx Cüneyd Səfəvi – Səfəvi təriqətinin rəhbəri, ...
Sah Ismayil Xetai secmeler - YouTube
Feb 8, 2012 ... Sign in with your YouTube Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to rate sefevidovleti's comment. Sign in or Create an ...
Sah Ismail Xetai | Facebook
Sah Ismail Xetai. Like. Public Figure. Want to like this page? Sign up for Facebook to get started. Sign Up. It's free and anyone can join. Already a member?
Turkel Arasdirma Qurumu teqdim edir - Sah Ismayil Xetai haqqinda ...
Jul 27, 2012 ... Turkel Arasdirma Qurumu teqdim edir - Sah Ismayil Xetai haqqinda (Asif Ata Ocaginin Yukumlusu Soylu Atalinin fikirleri) 3 Od Ayi, 34-il (iyul, ...
No data available

Bulduğumuz ilgili Belgeler(4)

САЛМАН МЦМТАЗ
Şah Xetai ve Füzuli ile müasir olduğunu göreceyik. Asan oxunmaq üçün şairlerin adlarιnι ve texellüslerini elifba sιrasι ile qeyd etdim. Doğulduğu yerin hansι yer ...
Щяр намя канун яввяли бисмиллящдцр,
qüdretli qelem sahiblerinden Hebibi, Şah İsmayιl Xetai, Heqiri Tebrizi,. Zemiri, Ruhi Bağdadi, Gülşeni Berdei, Fedai, Mehemmed Яmani ve diger senetkarlarιn ...
azbrbaycan dilinin tbdrisi mbsblblbri - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Azərbaycan dili hələ Şah İsmayıl Xətai dövründə dövlət dili, diplomatik yazışma və hərbi təlim dili kimi işlənmişdir. O, ta qə- dimdən Şərq ölkələrin də geniş ...
Safevîlerde Av Geleneğinin Oluşumu ve I. Şah İsmail ... - Acta Turcica
10 Mirze Abbaslı, Şah İsmayıl Xetainin Ömür Yolu Miniatürlerde, “İşıq” Neşriyyatı, Bakı 1981, s. 23. 11 İskender Bek Münşî, Târîh-i Âlem-i Ârâ-yı Abbâsî, I, tsh.
No data available

Sosyal Ağ Siteleri(0)

No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available

Video Dosyaları(9)

 
 
No data available

Haberler(0)

No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available

Şah Xetai ile İlgili Kişiler(3)

Mikro bloglar(0)

 
Loading...

Biyografi(0)

No data available